Arabiska för infektion, ruttenhet

3ufuuna
ﻋُﻔُﻮﻧَﺔ
infektion, ruttenhet – femininum singular

Det arabiska ordet för infektion, ruttenhet uttalas 3ufuuna och skrivs ﻋُﻔُﻮﻧَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet infektion, ruttenhet består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, fa som skrivs och uttalas f och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med infektion, ruttenhet

Alla bokstäver i infektion, ruttenhet

ﻋُﻔُﻮﻧَﺔ
ﻋـ
ـﻔـ
ـﻮ
ﻧـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻔـ
ـﻮ
ﻧـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺔ
 
ayn
3
fa
f
waw
w
nun
n
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för infektion, ruttenhet består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋُﻔُﻮﻧَﺔ och uttalas 3ufuuna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för infektion, ruttenhet

fu3uula blir 3ufuuna

Vi har sett att det arabiska ordet för infektion, ruttenhet skrivs ﻋُﻔُﻮﻧَﺔ och uttalas 3ufuuna. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uula där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uula och ordets rotbokstäver är 3, f och n, blir ordet 3ufuuna.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som infektion, ruttenhet