Arabiska för okänd

majhuul
ﻣَﺠﻬُﻮﻝ
okänd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för okänd uttalas majhuul och skrivs ﻣَﺠﻬُﻮﻝ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet okänd består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ha som skrivs och uttalas h och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med okänd

Alla bokstäver i okänd

ﻣَﺠﻬُﻮﻝ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﻬـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﻬـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
jim
j
ha
h
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för okänd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺠﻬُﻮﻝ och uttalas majhuul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för okänd

maf3uul blir majhuul

Vi har sett att det arabiska ordet för okänd skrivs ﻣَﺠﻬُﻮﻝ och uttalas majhuul. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är j, h och l, blir ordet majhuul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som okänd