Arabiska för ignorerande, åsidosättande

tajaahul
ﺗَﺠَﺎﻫُﻞ
ignorerande, åsidosättande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ignorerande, åsidosättande uttalas tajaahul och skrivs ﺗَﺠَﺎﻫُﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ignorerande, åsidosättande består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ha som skrivs och uttalas h och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ignorerande, åsidosättande

Alla bokstäver i ignorerande, åsidosättande

ﺗَﺠَﺎﻫُﻞ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
jim
j
alef
ha
h
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för ignorerande, åsidosättande består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺠَﺎﻫُﻞ och uttalas tajaahul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ignorerande, åsidosättande

tafaa3ul blir tajaahul

Vi har sett att det arabiska ordet för ignorerande, åsidosättande skrivs ﺗَﺠَﺎﻫُﻞ och uttalas tajaahul. Ordet följer mönstret verbalnomen form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ul och ordets rotbokstäver är j, h och l, blir ordet tajaahul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ignorerande, åsidosättande