Arabiska för ignorant

jaahil
ﺟَﺎﻫِﻞ
ignorant – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ignorant uttalas jaahil och skrivs ﺟَﺎﻫِﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ignorant i:

jaahila
ﺟَﺎﻫِﻠَﺔ
ignorant – femininum singular
jaahilaat
ﺟَﺎﻫِﻠَﺎﺕ
ignorant – femininum plural
juhhal
ﺟُﻬَّﻞ
ignorant – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet ignorant

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ignorant består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ha som skrivs och uttalas h och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ignorant

Alla bokstäver i ignorant

ﺟَﺎﻫِﻞ
ﺟـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻞ
 
ﺟـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻞ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
jim
j
alef
ha
h
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för ignorant består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺎﻫِﻞ och uttalas jaahil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ignorant

faa3il blir jaahil

Vi har sett att det arabiska ordet för ignorant skrivs ﺟَﺎﻫِﻞ och uttalas jaahil. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är j, h och l, blir ordet jaahil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ignorant