Arabiska för ignorera

tajaahala
ﺗَﺠَﺎﻫَﻞَ
ignorera – dåtid han
yatajaahalu
ﻳَﺘَﺠَﺎﻫَﻞُ
ignorera – nutid han

Det arabiska verbet för att ignorera skrivs ﺗَﺠَﺎﻫَﻞَ och uttalas tajaahala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺠَﺎﻫَﻞُ och uttalas yatajaahalu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ignorera består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ha som skrivs och uttalas h och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ignorera

Alla bokstäver i ignorera

ﺗَﺠَﺎﻫَﻞَ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
jim
j
alef
ha
h
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för ignorera består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺠَﺎﻫَﻞَ och uttalas tajaahala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ignorera

tafaa3ala blir tajaahala

Vi har sett att det arabiska ordet för ignorera skrivs ﺗَﺠَﺎﻫَﻞَ och uttalas tajaahala. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är j, h och l, blir ordet tajaahala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ignorera

Böjningsformer av ignorera

dåtid
nutid
han
tajaahala
ﺗَﺠَﺎﻫَﻞَ
han - dåtid
yatajaahalu
ﻳَﺘَﺠَﺎﻫَﻞُ
han - nutid
hon
tajaahalat
ﺗَﺠَﺎﻫَﻠَﺖ
hon - dåtid
tatajaahalu
ﺗَﺘَﺠَﺎﻫَﻞُ
hon - nutid
jag
tajaahaltu
ﺗَﺠَﺎﻫَﻠﺖُ
jag - dåtid
'atajaahalu
ﺃَﺗَﺠَﺎﻫَﻞُ
jag - nutid