Arabiska för fantasi, uppfattning

taSawwur
ﺗَﺼَﻮُّﺭ
fantasi, uppfattning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fantasi, uppfattning uttalas taSawwur och skrivs ﺗَﺼَﻮُّﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fantasi, uppfattning består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fantasi, uppfattning

Alla bokstäver i fantasi, uppfattning

ﺗَﺼَﻮُّﺭ
ﺗـ
ـﺼـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺼـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﻮ
ـﺮ
 
ta
t
Sad
S
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för fantasi, uppfattning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺼَﻮُّﺭ och uttalas taSawwur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fantasi, uppfattning

tafa33ul blir taSawwur

Vi har sett att det arabiska ordet för fantasi, uppfattning skrivs ﺗَﺼَﻮُّﺭ och uttalas taSawwur. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är S, w och r, blir ordet taSawwur.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fantasi, uppfattning