Arabiska för föreställa sig

taSawwara
ﺗَﺼَﻮَّﺭَ
föreställa sig – dåtid han
yataSawwaru
ﻳَﺘَﺼَﻮَّﺭُ
föreställa sig – nutid han

Det arabiska verbet för att föreställa sig skrivs ﺗَﺼَﻮَّﺭَ och uttalas taSawwara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺼَﻮَّﺭُ och uttalas yataSawwaru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet föreställa sig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet föreställa sig består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med föreställa sig

Alla bokstäver i föreställa sig

ﺗَﺼَﻮَّﺭَ
ﺗـ
ـﺼـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺼـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﻮ
ـﺮ
 
ta
t
Sad
S
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för föreställa sig består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺼَﻮَّﺭَ och uttalas taSawwara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för föreställa sig

tafa33ala blir taSawwara

Vi har sett att det arabiska ordet för föreställa sig skrivs ﺗَﺼَﻮَّﺭَ och uttalas taSawwara. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är S, w och r, blir ordet taSawwara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som föreställa sig

Böjningsformer av föreställa sig

dåtid
nutid
han
taSawwara
ﺗَﺼَﻮَّﺭَ
han - dåtid
yataSawwaru
ﻳَﺘَﺼَﻮَّﺭُ
han - nutid
hon
taSawwarat
ﺗَﺼَﻮَّﺭَﺕ
hon - dåtid
tataSawwaru
ﺗَﺘَﺼَﻮَّﺭُ
hon - nutid
jag
taSawwartu
ﺗَﺼَﻮَّﺭﺕُ
jag - dåtid
'ataSawwaru
ﺃَﺗَﺼَﻮَّﺭُ
jag - nutid