Arabiska för fotograf

muSawwir
ﻣُﺼَﻮِّﺭ
fotograf – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fotograf uttalas muSawwir och skrivs ﻣُﺼَﻮِّﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fotograf i:

muSawwira
ﻣُﺼَﻮِّﺭَﺓ
fotograf – femininum singular
muSawwiraat
ﻣُﺼَﻮِّﺭَﺍﺕ
fotograf – femininum plural
muSawwiruuna
ﻣُﺼَﻮِّﺭُﻭﻥَ
fotograf – maskulinum plural
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet fotograf

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fotograf består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fotograf

Alla bokstäver i fotograf

ﻣُﺼَﻮِّﺭ
ﻣـ
ـﺼـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺼـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﻮ
ـﺮ
 
mim
m
Sad
S
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för fotograf består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺼَﻮِّﺭ och uttalas muSawwir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fotograf

mufa33il blir muSawwir

Vi har sett att det arabiska ordet för fotograf skrivs ﻣُﺼَﻮِّﺭ och uttalas muSawwir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är S, w och r, blir ordet muSawwir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fotograf