Han fullföljde sina planer.

Den arabiska frasen Han fullföljde sina planer. uttalas taaba3a tanfiidha mukhaTTaTaatihi och skrivs ﺗَﺎﺑَﻊَ ﺗَﻨﻔِﻴﺬَ ﻣُﺨَﻄَّﻄَﺎﺗِﻪِ

De arabiska orden i Han fullföljde sina planer.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Han fullföljde sina planer.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att följa

ﺗَﺎﺑَﻊَ
Uttal: taaba3a
Svensk versättning: att följa
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

genomförande

ﺗَﻨﻔِﻴﺬَ
Uttal: tanfiidha
Svensk versättning (av ordets grundform): genomförande
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av genomförande

ﺗَﻨﻔِﻴﺬ
tanfiidh
(singular, obestämd form, utan kasus)

linjerat, plan, skiss

ﻣُﺨَﻄَّﻄَﺎﺗِﻪِ
Uttal: mukhaTTaTaatihi
Svensk versättning (av ordets grundform): linjerat, plan, skiss
Ordklass: adjektiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
regelbunden pluralböjning
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av linjerat, plan, skiss

ﻣُﺨَﻄَّﻂ
mukhaTTaT
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻪُ
hu
hans
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.

Källa: Språkrådet