Arabiska för lockad, rynkig

mutaja33id
ﻣُﺘَﺠَﻌِّﺪ
lockad, rynkig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lockad, rynkig uttalas mutaja33id och skrivs ﻣُﺘَﺠَﻌِّﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns lockad, rynkig i:

mutaja33ida
ﻣُﺘَﺠَﻌِّﺪَﺓ
lockad, rynkig – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet lockad, rynkig

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lockad, rynkig består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lockad, rynkig

Alla bokstäver i lockad, rynkig

ﻣُﺘَﺠَﻌِّﺪ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺠـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺠـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
 
mim
m
ta
t
jim
j
ayn
3
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för lockad, rynkig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﺠَﻌِّﺪ och uttalas mutaja33id.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lockad, rynkig

mutafa33il blir mutaja33id

Vi har sett att det arabiska ordet för lockad, rynkig skrivs ﻣُﺘَﺠَﻌِّﺪ och uttalas mutaja33id. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är j, 3 och d, blir ordet mutaja33id.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lockad, rynkig