Arabiska för haka

dhaqn
ﺫَﻗﻦ
haka – maskulinum singular

Det arabiska ordet för haka uttalas dhaqn och skrivs ﺫَﻗﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns haka i:

dhuquun
ﺫُﻗُﻮﻥ
haka – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet haka

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet haka består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, qaf som skrivs och uttalas q och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i haka

ﺫَﻗﻦ
ﻗـ
ـﻦ
 
ﻗـ
ـﻦ
 
ـﺬ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
dhal
dh
qaf
q
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för haka består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺫَﻗﻦ och uttalas dhaqn.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver