Arabiska för locka, vecka

ja33ada
ﺟَﻌَّﺪَ
locka, vecka – dåtid han
yuja33idu
ﻳُﺠَﻌِّﺪُ
locka, vecka – nutid han

Det arabiska verbet för att locka, vecka skrivs ﺟَﻌَّﺪَ och uttalas ja33ada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺠَﻌِّﺪُ och uttalas yuja33idu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet locka, vecka

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet locka, vecka består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med locka, vecka

Alla bokstäver i locka, vecka

ﺟَﻌَّﺪَ
ﺟـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
 
jim
j
ayn
3
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för locka, vecka består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺟَﻌَّﺪَ och uttalas ja33ada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för locka, vecka

fa33ala blir ja33ada

Vi har sett att det arabiska ordet för locka, vecka skrivs ﺟَﻌَّﺪَ och uttalas ja33ada. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är j, 3 och d, blir ordet ja33ada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som locka, vecka

Böjningsformer av locka, vecka

dåtid
nutid
han
ja33ada
ﺟَﻌَّﺪَ
han - dåtid
yuja33idu
ﻳُﺠَﻌِّﺪُ
han - nutid
hon
ja33adat
ﺟَﻌَّﺪَﺕ
hon - dåtid
tuja33idu
ﺗُﺠَﻌِّﺪُ
hon - nutid
jag
ja33adtu
ﺟَﻌَّﺪﺕُ
jag - dåtid
'uja33idu
ﺃُﺟَﻌِّﺪُ
jag - nutid