Arabiska för knipa

ma'ziq
ﻣَﺄﺯِﻕ
knipa – maskulinum singular

Det arabiska ordet för knipa uttalas ma'ziq och skrivs ﻣَﺄﺯِﻕ.

Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet knipa

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet knipa består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', zayn som skrivs och uttalas z och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med knipa

Alla bokstäver i knipa

ﻣَﺄﺯِﻕ
ﻣـ
ـﺄ
 
ﻣـ
ـﺄ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺄ
ـﺰ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
alif hamza
'
zayn
z
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för knipa består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺄﺯِﻕ och uttalas ma'ziq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för knipa

maf3il blir ma'ziq

Vi har sett att det arabiska ordet för knipa skrivs ﻣَﺄﺯِﻕ och uttalas ma'ziq. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3il och ordets rotbokstäver är ', z och q, blir ordet ma'ziq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som knipa