Arabiska för initiativ

mubaadara
ﻣُﺒَﺎﺩَﺭَﺓ
initiativ – femininum singular

Det arabiska ordet för initiativ uttalas mubaadara och skrivs ﻣُﺒَﺎﺩَﺭَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet initiativ

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet initiativ består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med initiativ

Alla bokstäver i initiativ

ﻣُﺒَﺎﺩَﺭَﺓ
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ـﺪ
ـﺮ
ـﺔ
 
mim
m
beh
b
alef
dal
d
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för initiativ består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﺒَﺎﺩَﺭَﺓ och uttalas mubaadara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för initiativ

mufaa3ala blir mubaadara

Vi har sett att det arabiska ordet för initiativ skrivs ﻣُﺒَﺎﺩَﺭَﺓ och uttalas mubaadara. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är b, d och r, blir ordet mubaadara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som initiativ