Arabiska för vagabond

mutasakki3
ﻣُﺘَﺴَﻜِّﻊ
vagabond – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vagabond uttalas mutasakki3 och skrivs ﻣُﺘَﺴَﻜِّﻊ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet vagabond

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vagabond består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, kaf som skrivs och uttalas k och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vagabond

Alla bokstäver i vagabond

ﻣُﺘَﺴَﻜِّﻊ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺴـ
ـﻜـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺴـ
ـﻜـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
ta
t
sin
s
kaf
k
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för vagabond består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﺴَﻜِّﻊ och uttalas mutasakki3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vagabond

mutafa33il blir mutasakki3

Vi har sett att det arabiska ordet för vagabond skrivs ﻣُﺘَﺴَﻜِّﻊ och uttalas mutasakki3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är s, k och 3, blir ordet mutasakki3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vagabond