Arabiska för dränka, sänka, översvämma

'aghraqa
ﺃَﻏﺮَﻕَ
dränka, sänka, översvämma – dåtid han
yughriqu
ﻳُﻐﺮِﻕُ
dränka, sänka, översvämma – nutid han

Det arabiska verbet för att dränka, sänka, översvämma skrivs ﺃَﻏﺮَﻕَ och uttalas 'aghraqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻐﺮِﻕُ och uttalas yughriqu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet dränka, sänka, översvämma

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dränka, sänka, översvämma består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dränka, sänka, översvämma

Alla bokstäver i dränka, sänka, översvämma

ﺃَﻏﺮَﻕَ
ﻏـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
alif hamza
'
ghayn
gh
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för dränka, sänka, översvämma består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻏﺮَﻕَ och uttalas 'aghraqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av dränka, sänka, översvämma

dåtid
nutid
han
'aghraqa
ﺃَﻏﺮَﻕَ
han - dåtid
yughriqu
ﻳُﻐﺮِﻕُ
han - nutid
hon
'aghraqat
ﺃَﻏﺮَﻗَﺖ
hon - dåtid
tughriqu
ﺗُﻐﺮِﻕُ
hon - nutid
jag
'aghraqtu
ﺃَﻏﺮَﻗﺖُ
jag - dåtid
'ughriqu
ﺃُﻏﺮِﻕُ
jag - nutid