Arabiska för absorberad, dränkt, nedsänkt

ghariiq
ﻏَﺮِﻳﻖ
absorberad, dränkt, nedsänkt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för absorberad, dränkt, nedsänkt uttalas ghariiq och skrivs ﻏَﺮِﻳﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet absorberad, dränkt, nedsänkt består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med absorberad, dränkt, nedsänkt

Alla bokstäver i absorberad, dränkt, nedsänkt

ﻏَﺮِﻳﻖ
ﻏـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻖ
 
ﻏـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻖ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ghayn
gh
ra
r
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för absorberad, dränkt, nedsänkt består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﺮِﻳﻖ och uttalas ghariiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver