Arabiska för drunkning

'ighraaq
ﺇِﻏﺮَﺍﻕ
drunkning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för drunkning uttalas 'ighraaq och skrivs ﺇِﻏﺮَﺍﻕ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet drunkning består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med drunkning

Alla bokstäver i drunkning

ﺇِﻏﺮَﺍﻕ
ﻏـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﺮ
 
ـﺈ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
alif hamza
'
ghayn
gh
ra
r
alef
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för drunkning består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﻏﺮَﺍﻕ och uttalas 'ighraaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver