Arabiska för sjunka, svämma över

tagharraqa
ﺗَﻐَﺮَّﻕَ
sjunka, svämma över – dåtid han
yatagharraqu
ﻳَﺘَﻐَﺮَّﻕُ
sjunka, svämma över – nutid han

Det arabiska verbet för att sjunka, svämma över skrivs ﺗَﻐَﺮَّﻕَ och uttalas tagharraqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻐَﺮَّﻕُ och uttalas yatagharraqu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sjunka, svämma över består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sjunka, svämma över

Alla bokstäver i sjunka, svämma över

ﺗَﻐَﺮَّﻕَ
ﺗـ
ـﻐـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻐـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ta
t
ghayn
gh
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för sjunka, svämma över består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻐَﺮَّﻕَ och uttalas tagharraqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av sjunka, svämma över

dåtid
nutid
han
tagharraqa
ﺗَﻐَﺮَّﻕَ
han - dåtid
yatagharraqu
ﻳَﺘَﻐَﺮَّﻕُ
han - nutid
hon
tagharraqat
ﺗَﻐَﺮَّﻗَﺖ
hon - dåtid
tatagharraqu
ﺗَﺘَﻐَﺮَّﻕُ
hon - nutid
jag
tagharraqtu
ﺗَﻐَﺮَّﻗﺖُ
jag - dåtid
'atagharraqu
ﺃَﺗَﻐَﺮَّﻕُ
jag - nutid