Arabiska för dränkt

ghaariq
ﻏَﺎﺭِﻕ
dränkt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dränkt uttalas ghaariq och skrivs ﻏَﺎﺭِﻕ.

Förutom grundformen finns dränkt i:

ghaariqa
ﻏَﺎﺭِﻗَﺔ
dränkt – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dränkt består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dränkt

Alla bokstäver i dränkt

ﻏَﺎﺭِﻕ
ﻏـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺎ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ghayn
gh
alef
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för dränkt består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﺎﺭِﻕ och uttalas ghaariq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver