Arabiska för problem, ärende

mas'ala
ﻣَﺴﺄَﻟَﺔ
problem, ärende – femininum singular

Det arabiska ordet för problem, ärende uttalas mas'ala och skrivs ﻣَﺴﺄَﻟَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet problem, ärende

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet problem, ärende består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med problem, ärende

Alla bokstäver i problem, ärende

ﻣَﺴﺄَﻟَﺔ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺄ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺄ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺄ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
mim
m
sin
s
hamza
'
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för problem, ärende består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﺴﺄَﻟَﺔ och uttalas mas'ala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för problem, ärende

maf3ala blir mas'ala

Vi har sett att det arabiska ordet för problem, ärende skrivs ﻣَﺴﺄَﻟَﺔ och uttalas mas'ala. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3ala och ordets rotbokstäver är s, ' och l, blir ordet mas'ala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som problem, ärende