Arabiska för avsätta, tilldela

khaSSaSa
ﺧَﺼَّﺺَ
avsätta, tilldela – dåtid han
yukhaSSiSu
ﻳُﺨَﺼِّﺺُ
avsätta, tilldela – nutid han

Det arabiska verbet för att avsätta, tilldela skrivs ﺧَﺼَّﺺَ och uttalas khaSSaSa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨَﺼِّﺺُ och uttalas yukhaSSiSu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet avsätta, tilldela

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avsätta, tilldela består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och Sad som skrivs ﺹ och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avsätta, tilldela

Alla bokstäver i avsätta, tilldela

ﺧَﺼَّﺺَ
ﺧـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
ﺧـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
kha
kh
Sad
S
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för avsätta, tilldela består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﺼَّﺺَ och uttalas khaSSaSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av avsätta, tilldela

dåtid
nutid
han
khaSSaSa
ﺧَﺼَّﺺَ
han - dåtid
yukhaSSiSu
ﻳُﺨَﺼِّﺺُ
han - nutid
hon
khaSSaSat
ﺧَﺼَّﺼَﺖ
hon - dåtid
tukhaSSiSu
ﺗُﺨَﺼِّﺺُ
hon - nutid
jag
khaSSaStu
ﺧَﺼَّﺼﺖُ
jag - dåtid
'ukhaSSiSu
ﺃُﺧَﺼِّﺺُ
jag - nutid