Arabiska för pengar

maal
ﻣَﺎﻝ
pengar – maskulinum singular

Det arabiska ordet för pengar uttalas maal och skrivs ﻣَﺎﻝ.

Förutom grundformen finns pengar i:

'amwaal
ﺃَﻣﻮَﺍﻝ
pengar – maskulinum plural
Kategori: ekonomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet pengar

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet pengar består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs ﻡ och uttalas m, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i pengar

ﻣَﺎﻝ
ﻣـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för pengar består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺎﻝ och uttalas maal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver