Arabiska för avse, skänka

khaSSa
ﺧَﺺَّ
avse, skänka – dåtid han
yakhuSSu
ﻳَﺨُﺺُّ
avse, skänka – nutid han

Det arabiska verbet för att avse, skänka skrivs ﺧَﺺَّ och uttalas khaSSa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺨُﺺُّ och uttalas yakhuSSu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avse, skänka består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och Sad som skrivs ﺹ och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avse, skänka

Alla bokstäver i avse, skänka

ﺧَﺺَّ
ﺧـ
ـﺺ
 
ﺧـ
ـﺺ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
kha
kh
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för avse, skänka består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﺺَّ och uttalas khaSSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av avse, skänka

dåtid
nutid
han
khaSSa
ﺧَﺺَّ
han - dåtid
yakhuSSu
ﻳَﺨُﺺُّ
han - nutid
hon
khaSSat
ﺧَﺼَّﺖ
hon - dåtid
takhuSSu
ﺗَﺨُﺺُّ
hon - nutid
jag
khaSaStu
ﺧَﺼَﺼﺖُ
jag - dåtid
'akhuSSu
ﺃَﺧُﺺُّ
jag - nutid