Arabiska för tilldelning

takhSiiS
ﺗَﺨﺼِﻴﺺ
tilldelning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tilldelning uttalas takhSiiS och skrivs ﺗَﺨﺼِﻴﺺ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tilldelning består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och Sad som skrivs ﺹ och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tilldelning

Alla bokstäver i tilldelning

ﺗَﺨﺼِﻴﺺ
ﺗـ
ـﺨـ
ـﺼـ
ـﻴـ
ـﺺ
 
ﺗـ
ـﺨـ
ـﺼـ
ـﻴـ
ـﺺ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
ta
t
kha
kh
Sad
S
ya
y
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för tilldelning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺨﺼِﻴﺺ och uttalas takhSiiS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver