Arabiska för attribut, egenskap

khaaSSa
ﺧَﺎﺻَّﺔ
attribut, egenskap – femininum singular

Det arabiska ordet för attribut, egenskap uttalas khaaSSa och skrivs ﺧَﺎﺻَّﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet attribut, egenskap består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Sad som skrivs och uttalas S och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med attribut, egenskap

Alla bokstäver i attribut, egenskap

ﺧَﺎﺻَّﺔ
ﺧـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺔ
 
kha
kh
alef
Sad
S
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för attribut, egenskap består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺧَﺎﺻَّﺔ och uttalas khaaSSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver