Arabiska för specialiserad

mutakhaSSiS
ﻣُﺘَﺨَﺼِّﺺ
specialiserad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för specialiserad uttalas mutakhaSSiS och skrivs ﻣُﺘَﺨَﺼِّﺺ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns specialiserad i:

mutakhaSSiSa
ﻣُﺘَﺨَﺼِّﺼَﺔ
specialiserad – femininum singular
mutakhaSSiSaat
ﻣُﺘَﺨَﺼِّﺼَﺎﺕ
specialiserad – femininum plural
mutakhaSSiSuuna
ﻣُﺘَﺨَﺼِّﺼُﻮﻥَ
specialiserad – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet specialiserad består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Sad som skrivs och uttalas S och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med specialiserad

Alla bokstäver i specialiserad

ﻣُﺘَﺨَﺼِّﺺ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
mim
m
ta
t
kha
kh
Sad
S
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för specialiserad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﺨَﺼِّﺺ och uttalas mutakhaSSiS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver