Arabiska för femte

khaamis
ﺧَﺎﻣِﺲ
femte – maskulinum singular

Det arabiska ordet för femte uttalas khaamis och skrivs ﺧَﺎﻣِﺲ.

Om ljudfilerna
Ordklass: räkneord. Mönster: aktivt particip

Så används ordet femte

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet femte består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, mim som skrivs och uttalas m och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med femte

Alla bokstäver i femte

ﺧَﺎﻣِﺲ
ﺧـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺲ
 
ﺧـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺲ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
kha
kh
alef
mim
m
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för femte består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺎﻣِﺲ och uttalas khaamis.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver