Arabiska för sjunde

saabi3
ﺳَﺎﺑِﻊ
sjunde – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sjunde uttalas saabi3 och skrivs ﺳَﺎﺑِﻊ.

Om ljudfilerna
Ordklass: räkneord. Mönster: aktivt particip

Så används ordet sjunde

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sjunde består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, beh som skrivs och uttalas b och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sjunde

Alla bokstäver i sjunde

ﺳَﺎﺑِﻊ
ﺳـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻊ
 
ﺳـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻊ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
sin
s
alef
beh
b
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för sjunde består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺎﺑِﻊ och uttalas saabi3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sjunde

faa3il blir saabi3

Vi har sett att det arabiska ordet för sjunde skrivs ﺳَﺎﺑِﻊ och uttalas saabi3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är s, b och 3, blir ordet saabi3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sjunde