Arabiska för femtedel

khums
ﺧُﻤﺲ
femtedel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för femtedel uttalas khums och skrivs ﺧُﻤﺲ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns femtedel i:

'akhmaas
ﺃَﺧﻤَﺎﺱ
femtedel – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet femtedel består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, mim som skrivs och uttalas m och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med femtedel

Alla bokstäver i femtedel

ﺧُﻤﺲ
ﺧـ
ـﻤـ
ـﺲ
 
ﺧـ
ـﻤـ
ـﺲ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
kha
kh
mim
m
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för femtedel består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧُﻤﺲ och uttalas khums.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver