Arabiska för dålig, obehaglig

sayyi'
ﺳَﻴِّﺊ
dålig, obehaglig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dålig, obehaglig uttalas sayyi' och skrivs ﺳَﻴِّﺊ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv.

Så används ordet dålig, obehaglig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dålig, obehaglig består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, waw som skrivs och uttalas w och hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dålig, obehaglig

Alla bokstäver i dålig, obehaglig

ﺳَﻴِّﺊ
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺊ
 
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺊ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
 
sin
s
ya
y
'
 
 
Det arabiska ordet för dålig, obehaglig består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ـﺊ ) och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺳَﻴِّﺊ och uttalas sayyi'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver