Arabiska för bra, god

Tayyib
ﻃَﻴِّﺐ
bra, god – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bra, god uttalas Tayyib och skrivs ﻃَﻴِّﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bra, god i:

Tayyiba
ﻃَﻴِّﺒَﺔ
bra, god – femininum singular
Tayyibaat
ﻃَﻴِّﺒَﺎﺕ
bra, god – femininum plural
Tayyibuuna
ﻃَﻴِّﺒُﻮﻥَ
bra, god – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv.

Så används ordet bra, god

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bra, god består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ya som skrivs och uttalas y och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bra, god

Alla bokstäver i bra, god

ﻃَﻴِّﺐ
ﻃـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﻃـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ta
T
ya
y
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för bra, god består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b. Ordet skrivs därför ﻃَﻴِّﺐ och uttalas Tayyib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver