Arabiska för lagrad, åldrad

mu3attaq
ﻣُﻌَﺘَّﻖ
lagrad, åldrad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lagrad, åldrad uttalas mu3attaq och skrivs ﻣُﻌَﺘَّﻖ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lagrad, åldrad består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, ta som skrivs ﺕ och uttalas t och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lagrad, åldrad

Alla bokstäver i lagrad, åldrad

ﻣُﻌَﺘَّﻖ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺘـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺘـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
ayn
3
ta
t
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för lagrad, åldrad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻌَﺘَّﻖ och uttalas mu3attaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lagrad, åldrad

mufa33al blir mu3attaq

Vi har sett att det arabiska ordet för lagrad, åldrad skrivs ﻣُﻌَﺘَّﻖ och uttalas mu3attaq. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är 3, t och q, blir ordet mu3attaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lagrad, åldrad