Arabiska för frigöra

'a3taqa
ﺃَﻋﺘَﻖَ
frigöra – dåtid han
yu3tiqu
ﻳُﻌﺘِﻖُ
frigöra – nutid han

Det arabiska verbet för att frigöra skrivs ﺃَﻋﺘَﻖَ och uttalas 'a3taqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌﺘِﻖُ och uttalas yu3tiqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frigöra består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ta som skrivs och uttalas t och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med frigöra

Alla bokstäver i frigöra

ﺃَﻋﺘَﻖَ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻖ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻖ
 
ـﺄ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
alif hamza
'
ayn
3
ta
t
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för frigöra består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻋﺘَﻖَ och uttalas 'a3taqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för frigöra

'af3ala blir 'a3taqa

Vi har sett att det arabiska ordet för frigöra skrivs ﺃَﻋﺘَﻖَ och uttalas 'a3taqa. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är 3, t och q, blir ordet 'a3taqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som frigöra

Böjningsformer av frigöra

dåtid
nutid
han
'a3taqa
ﺃَﻋﺘَﻖَ
han - dåtid
yu3tiqu
ﻳُﻌﺘِﻖُ
han - nutid
hon
'a3taqat
ﺃَﻋﺘَﻘَﺖ
hon - dåtid
tu3tiqu
ﺗُﻌﺘِﻖُ
hon - nutid
jag
'a3taqtu
ﺃَﻋﺘَﻘﺖُ
jag - dåtid
'u3tiqu
ﺃُﻋﺘِﻖُ
jag - nutid