Arabiska för koka

salaqa
ﺳَﻠَﻖَ
koka – dåtid han
yasluqu
ﻳَﺴﻠُﻖُ
koka – nutid han

Det arabiska verbet för att koka skrivs ﺳَﻠَﻖَ och uttalas salaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﻠُﻖُ och uttalas yasluqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet koka består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med koka

Alla bokstäver i koka

ﺳَﻠَﻖَ
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
sin
s
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för koka består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﻠَﻖَ och uttalas salaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för koka

fa3ala blir salaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för koka skrivs ﺳَﻠَﻖَ och uttalas salaqa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är s, l och q, blir ordet salaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som koka

Böjningsformer av koka

dåtid
nutid
han
salaqa
ﺳَﻠَﻖَ
han - dåtid
yasluqu
ﻳَﺴﻠُﻖُ
han - nutid
hon
salaqat
ﺳَﻠَﻘَﺖ
hon - dåtid
tasluqu
ﺗَﺴﻠُﻖُ
hon - nutid
jag
salaqtu
ﺳَﻠَﻘﺖُ
jag - dåtid
'asluqu
ﺃَﺳﻠُﻖُ
jag - nutid