Arabiska för klättra

tasallaqa
ﺗَﺴَﻠَّﻖَ
klättra – dåtid han
yatasallaqu
ﻳَﺘَﺴَﻠَّﻖُ
klättra – nutid han

Det arabiska verbet för att klättra skrivs ﺗَﺴَﻠَّﻖَ och uttalas tasallaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺴَﻠَّﻖُ och uttalas yatasallaqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klättra består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klättra

Alla bokstäver i klättra

ﺗَﺴَﻠَّﻖَ
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ta
t
sin
s
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för klättra består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺴَﻠَّﻖَ och uttalas tasallaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för klättra

tafa33ala blir tasallaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för klättra skrivs ﺗَﺴَﻠَّﻖَ och uttalas tasallaqa. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är s, l och q, blir ordet tasallaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som klättra

Böjningsformer av klättra

dåtid
nutid
han
tasallaqa
ﺗَﺴَﻠَّﻖَ
han - dåtid
yatasallaqu
ﻳَﺘَﺴَﻠَّﻖُ
han - nutid
hon
tasallaqat
ﺗَﺴَﻠَّﻘَﺖ
hon - dåtid
tatasallaqu
ﺗَﺘَﺴَﻠَّﻖُ
hon - nutid
jag
tasallaqtu
ﺗَﺴَﻠَّﻘﺖُ
jag - dåtid
'atasallaqu
ﺃَﺗَﺴَﻠَّﻖُ
jag - nutid