Arabiska för sätta ned

'ajlasa
ﺃَﺟﻠَﺲَ
sätta ned – dåtid han
yujlisu
ﻳُﺠﻠِﺲُ
sätta ned – nutid han

Det arabiska verbet för att sätta ned skrivs ﺃَﺟﻠَﺲَ och uttalas 'ajlasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺠﻠِﺲُ och uttalas yujlisu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sätta ned består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sätta ned

Alla bokstäver i sätta ned

ﺃَﺟﻠَﺲَ
ﺟـ
ـﻠـ
ـﺲ
 
ﺟـ
ـﻠـ
ـﺲ
 
ـﺄ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
hamza
'
jim
j
lam
l
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för sätta ned består av: Bokstaven hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺟﻠَﺲَ och uttalas 'ajlasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sätta ned

'af3ala blir 'ajlasa

Vi har sett att det arabiska ordet för sätta ned skrivs ﺃَﺟﻠَﺲَ och uttalas 'ajlasa. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är j, l och s, blir ordet 'ajlasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sätta ned

Böjningsformer av sätta ned

dåtid
nutid
han
'ajlasa
ﺃَﺟﻠَﺲَ
han - dåtid
yujlisu
ﻳُﺠﻠِﺲُ
han - nutid
hon
'ajlasat
ﺃَﺟﻠَﺴَﺖ
hon - dåtid
tujlisu
ﺗُﺠﻠِﺲُ
hon - nutid
jag
'ajlastu
ﺃَﺟﻠَﺴﺖُ
jag - dåtid
'ujlisu
ﺃُﺟﻠِﺲُ
jag - nutid