Arabiska för möte

jalsa
ﺟَﻠﺴَﺔ
möte – femininum singular

Det arabiska ordet för möte uttalas jalsa och skrivs ﺟَﻠﺴَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns möte i:

jalsaat
ﺟَﻠﺴَﺎﺕ
möte – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet möte består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, lam som skrivs och uttalas l och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med möte

Alla bokstäver i möte

ﺟَﻠﺴَﺔ
ﺟـ
ـﻠـ
ـﺴـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﻠـ
ـﺴـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺔ
 
jim
j
lam
l
sin
s
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för möte består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺟَﻠﺴَﺔ och uttalas jalsa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för möte

fa3la blir jalsa

Vi har sett att det arabiska ordet för möte skrivs ﺟَﻠﺴَﺔ och uttalas jalsa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är j, l och s, blir ordet jalsa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som möte