Arabiska för sittande

jaalis
ﺟَﺎﻟِﺲ
sittande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sittande uttalas jaalis och skrivs ﺟَﺎﻟِﺲ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns sittande i:

jaalisa
ﺟَﺎﻟِﺴَﺔ
sittande – femininum singular
jaalisaat
ﺟَﺎﻟِﺴَﺎﺕ
sittande – femininum plural
jaalisuuna
ﺟَﺎﻟِﺴُﻮﻥَ
sittande – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sittande består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, lam som skrivs och uttalas l och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sittande

Alla bokstäver i sittande

ﺟَﺎﻟِﺲ
ﺟـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺲ
 
ﺟـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺲ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
jim
j
alef
lam
l
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för sittande består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺎﻟِﺲ och uttalas jaalis.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sittande

faa3il blir jaalis

Vi har sett att det arabiska ordet för sittande skrivs ﺟَﺎﻟِﺲ och uttalas jaalis. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är j, l och s, blir ordet jaalis.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sittande