Arabiska för kommer inte att

lan
ﻟَﻦ
kommer inte att –

Det arabiska ordet för kommer inte att uttalas lan och skrivs ﻟَﻦ.

Så används ordet kommer inte att

Jag kommer inte att laga mat imorgon.

Alla bokstäver i kommer inte att

ﻟَﻦ
ﻟـ
ـﻦ
 
ﻟـ
ـﻦ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
lam
l
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för kommer inte att består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n. Ordet skrivs därför ﻟَﻦ och uttalas lan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver