Arabiska för imorgon

ghadan
ﻏَﺪﺍً
imorgon – maskulinum singular

Det arabiska ordet för imorgon uttalas ghadan och skrivs ﻏَﺪﺍً.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Så används ordet imorgon

Jag kommer inte att laga mat imorgon.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet imorgon består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, dal som skrivs och uttalas d och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med imorgon

Alla bokstäver i imorgon

ﻏَﺪﺍً
ﻏـ
ـﺪ
 
ﻏـ
ـﺪ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺪ
ـﺎ
 
ghayn
gh
dal
d
alef
 
 
Det arabiska ordet för imorgon består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Tecknet an. Ordet skrivs därför ﻏَﺪﺍً och uttalas ghadan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver