Arabiska för under

taHta
ﺗَﺤﺖَ
under – maskulinum singular

Det arabiska ordet för under uttalas taHta och skrivs ﺗَﺤﺖَ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Så används ordet under

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i under

ﺗَﺤﺖَ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺖ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺖ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
ta
t
Ha
H
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för under består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺤﺖَ och uttalas taHta.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver