Arabiska för gissa

Hazara
ﺣَﺰَﺭَ
gissa – dåtid han
yaHziru
ﻳَﺤﺰِﺭُ
gissa – nutid han

Det arabiska verbet för att gissa skrivs ﺣَﺰَﺭَ och uttalas Hazara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﺰِﺭُ och uttalas yaHziru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet gissa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gissa består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, zayn som skrivs och uttalas z och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gissa

Alla bokstäver i gissa

ﺣَﺰَﺭَ
ﺣـ
ـﺰ
 
ﺣـ
ـﺰ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺰ
ـﺮ
 
Ha
H
zayn
z
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för gissa består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﺰَﺭَ och uttalas Hazara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gissa

fa3ala blir Hazara

Vi har sett att det arabiska ordet för gissa skrivs ﺣَﺰَﺭَ och uttalas Hazara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är H, z och r, blir ordet Hazara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gissa

Böjningsformer av gissa

dåtid
nutid
han
Hazara
ﺣَﺰَﺭَ
han - dåtid
yaHziru
ﻳَﺤﺰِﺭُ
han - nutid
hon
Hazarat
ﺣَﺰَﺭَﺕ
hon - dåtid
taHziru
ﺗَﺤﺰِﺭُ
hon - nutid
jag
Hazartu
ﺣَﺰَﺭﺕُ
jag - dåtid
'aHziru
ﺃَﺣﺰِﺭُ
jag - nutid