Arabiska för utvecklas

taTawwara
ﺗَﻄَﻮَّﺭَ
utvecklas – dåtid han
yataTawwaru
ﻳَﺘَﻄَﻮَّﺭُ
utvecklas – nutid han

Det arabiska verbet för att utvecklas skrivs ﺗَﻄَﻮَّﺭَ och uttalas taTawwara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻄَﻮَّﺭُ och uttalas yataTawwaru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet utvecklas

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utvecklas består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs ﻁ och uttalas T, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utvecklas

Alla bokstäver i utvecklas

ﺗَﻄَﻮَّﺭَ
ﺗـ
ـﻄـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﻄـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ـﺮ
 
ta
t
Ta
T
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för utvecklas består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻄَﻮَّﺭَ och uttalas taTawwara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för utvecklas

tafa33ala blir taTawwara

Vi har sett att det arabiska ordet för utvecklas skrivs ﺗَﻄَﻮَّﺭَ och uttalas taTawwara. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är T, w och r, blir ordet taTawwara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som utvecklas

Böjningsformer av utvecklas

dåtid
nutid
han
taTawwara
ﺗَﻄَﻮَّﺭَ
han - dåtid
yataTawwaru
ﻳَﺘَﻄَﻮَّﺭُ
han - nutid
hon
taTawwarat
ﺗَﻄَﻮَّﺭَﺕ
hon - dåtid
tataTawwaru
ﺗَﺘَﻄَﻮَّﺭُ
hon - nutid
jag
taTawwartu
ﺗَﻄَﻮَّﺭﺕُ
jag - dåtid
'ataTawwaru
ﺃَﺗَﻄَﻮَّﺭُ
jag - nutid