Arabiska för utveckla

Tawwara
ﻃَﻮَّﺭَ
utveckla – dåtid han
yuTawwiru
ﻳُﻄَﻮِّﺭُ
utveckla – nutid han

Det arabiska verbet för att utveckla skrivs ﻃَﻮَّﺭَ och uttalas Tawwara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻄَﻮِّﺭُ och uttalas yuTawwiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utveckla består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utveckla

Alla bokstäver i utveckla

ﻃَﻮَّﺭَ
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ـﺮ
 
Ta
T
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för utveckla består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﻮَّﺭَ och uttalas Tawwara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för utveckla

fa33ala blir Tawwara

Vi har sett att det arabiska ordet för utveckla skrivs ﻃَﻮَّﺭَ och uttalas Tawwara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är T, w och r, blir ordet Tawwara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som utveckla

Böjningsformer av utveckla

dåtid
nutid
han
Tawwara
ﻃَﻮَّﺭَ
han - dåtid
yuTawwiru
ﻳُﻄَﻮِّﺭُ
han - nutid
hon
Tawwarat
ﻃَﻮَّﺭَﺕ
hon - dåtid
tuTawwiru
ﺗُﻄَﻮِّﺭُ
hon - nutid
jag
Tawwartu
ﻃَﻮَّﺭﺕُ
jag - dåtid
'uTawwiru
ﺃُﻃَﻮِّﺭُ
jag - nutid