Arabiska för utveckling

taTawwur
ﺗَﻄَﻮُّﺭ
utveckling – maskulinum singular

Det arabiska ordet för utveckling uttalas taTawwur och skrivs ﺗَﻄَﻮُّﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns utveckling i:

taTawwuraat
ﺗَﻄَﻮُّﺭَﺍﺕ
utveckling – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet utveckling

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utveckling består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utveckling

Alla bokstäver i utveckling

ﺗَﻄَﻮُّﺭ
ﺗـ
ـﻄـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﻄـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ـﺮ
 
ta
t
Ta
T
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för utveckling består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻄَﻮُّﺭ och uttalas taTawwur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för utveckling

tafa33ul blir taTawwur

Vi har sett att det arabiska ordet för utveckling skrivs ﺗَﻄَﻮُّﺭ och uttalas taTawwur. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är T, w och r, blir ordet taTawwur.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som utveckling