Arabiska för avancerad

mutaTawwir
ﻣُﺘَﻄَﻮِّﺭ
avancerad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avancerad uttalas mutaTawwir och skrivs ﻣُﺘَﻄَﻮِّﺭ.

Förutom grundformen finns avancerad i:

mutaTawwira
ﻣُﺘَﻄَﻮِّﺭَﺓ
avancerad – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet avancerad

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avancerad består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs ﻁ och uttalas T, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avancerad

Alla bokstäver i avancerad

ﻣُﺘَﻄَﻮِّﺭ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻄـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻄـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ـﺮ
 
mim
m
ta
t
Ta
T
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för avancerad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻄَﻮِّﺭ och uttalas mutaTawwir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avancerad

mutafa33il blir mutaTawwir

Vi har sett att det arabiska ordet för avancerad skrivs ﻣُﺘَﻄَﻮِّﺭ och uttalas mutaTawwir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är T, w och r, blir ordet mutaTawwir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avancerad