Arabiska för varför

limaadhaa
ﻟِﻤَﺎﺫَﺍ
varför –

Det arabiska ordet för varför uttalas limaadhaa och skrivs ﻟِﻤَﺎﺫَﺍ.

Om ljudfilerna
Kategori: frågeord
Ordklass: konjunktion.

Så används ordet varför

Alla bokstäver i varför

ﻟِﻤَﺎﺫَﺍ
ﻟـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ـﺬ
ـﺎ
 
lam
l
mim
m
alef
dhal
dh
alef
 
 
Det arabiska ordet för varför består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻟِﻤَﺎﺫَﺍ och uttalas limaadhaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver