Arabiska för genial, kreativ

mubdi3
ﻣُﺒﺪِﻉ
genial, kreativ – maskulinum singular

Det arabiska ordet för genial, kreativ uttalas mubdi3 och skrivs ﻣُﺒﺪِﻉ.

Förutom grundformen finns genial, kreativ i:

mubdi3a
ﻣُﺒﺪِﻋَﺔ
genial, kreativ – femininum singular
mubdi3aat
ﻣُﺒﺪِﻋَﺎﺕ
genial, kreativ – femininum plural
mubdi3uuna
ﻣُﺒﺪِﻋُﻮﻥَ
genial, kreativ – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet genial, kreativ

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet genial, kreativ består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med genial, kreativ

Alla bokstäver i genial, kreativ

ﻣُﺒﺪِﻉ
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺪ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
beh
b
dal
d
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för genial, kreativ består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺒﺪِﻉ och uttalas mubdi3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för genial, kreativ

muf3il blir mubdi3

Vi har sett att det arabiska ordet för genial, kreativ skrivs ﻣُﺒﺪِﻉ och uttalas mubdi3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är b, d och 3, blir ordet mubdi3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som genial, kreativ