Arabiska för kreativitet

ibdaa3
ﺍِﺑﺪَﺍﻉ
kreativitet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kreativitet uttalas ibdaa3 och skrivs ﺍِﺑﺪَﺍﻉ.

Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kreativitet består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, dal som skrivs och uttalas d och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kreativitet

Alla bokstäver i kreativitet

ﺍِﺑﺪَﺍﻉ
ﺑـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺪ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alef
beh
b
dal
d
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för kreativitet består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ordet skrivs därför ﺍِﺑﺪَﺍﻉ och uttalas ibdaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver